អ្នកណាជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាEBAនៅកម្ពុជា?

អ្នកណាជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាEBAនៅកម្ពុជា?

 

សហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ បានបញ្ចប់របាយការណ៍បឋមលើកទី២របស់ខ្លួនដោយ​ទុក​ពេល​ឱ្យ​កម្ពុជា​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ​ ដើម្បីឆ្លើយ​តបពី​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស មុន​នឹង​សម្រេច​ថា​ត្រូវ​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ «អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​លើក​លែង​តែ​អាវុធ» ឬហៅកាត់ថា​ EBA ពី​កម្ពុជា​ឬ​យ៉ាង​ណា។

លោកស្រី Cecilia Malmstrom ស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុប បានសរសេរលើបណ្តាញសង្គមTwitter របស់លោកស្រី ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបថា «យើងបានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់យើងស្តីពីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបណ្តោះអាសន្នលើកម្ពុជា។ យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។​ ឥឡូវ​នេះ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប ហើយ​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​របស់​យើង​នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​ក្រោយ»។

នេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថា សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការមានគោលការណ៍ ដំណើរការ និងរបៀបរបស់គេ ជាពិសេសគេឱ្យតម្លៃលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិគ្រោះយោបល់ ទុកពេលឱ្យពិចារណារឆ្លើយតបមុននឹងគេឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្ត។ សហភាពអឺរ៉ុបគ្មានចេតនាអ្វីក្រៅពីគាំទ្រឱ្យខ្មែរមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកស្ទួយសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ។

ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមគោលការណ៍ EBA គឺកម្ពុជាជាអ្នកសូមនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុប ហើយសូមកុំឱ្យអឺរ៉ុបយកពន្ធ។ តែបើសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាខ្លាំងមិនបាច់ចរចារឿងសូមអនុគ្រោះពន្ធទេ។ ហើយបើទីផ្សារកម្ពុជាធំដូចវៀតណាម អឺរ៉ុបមកសូមចរចានាំចូលទីផ្សារវៀតណាមដោយអត់ឱ្យវៀតណាមយកពន្ធហើយអឺរ៉ុបឱ្យទំនិញវៀតណាមចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយអត់យកពន្ធដែរតាមគោលការណ៍ FTA។

ការដកឬការរក្សាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ មានតែរដ្ឋាភិបាលមួយទេដែលជាតំណាងក្នុងការចរចារក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

សរុបមកសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក៏ទាប ទីផ្សារក៏តូច មានតែEBAទេដែលអាចជួយកម្ពុជាក្នុងពេលនេះ។ ការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងទៅរួចទាល់តែដូរគោលនយោបាយ និងរបៀបដឹកនាំវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការងារ និងកែលម្អប្រព័ន្ធសេវាសាធារណ:។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) មានគោលនយោបាយ១២៥ ចំណុចចែងក្នុងសៀវភៅបៃតងសម្រាប់តម្រង់ទិសការដឹកនាំប្រទេស៕

 

Close