មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងក្នុងបិទខ្ទប់រាជធានី-ខេត្ត

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងក្នុងបិទខ្ទប់រាជធានី-ខេត្ត

  ការសម្រេចចិត្តបិទខ្ទប់ (Lockdown) រាជធានីភ្នំពេញ ឬខេត្តមួយចំនួន ឬប្រទេសទាំងមូល បើឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ ខាងក្រោមនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកសម្រេចចិត្តមានពេលគ្រប់គ្រាន់ និងមិនសម្រេចចិត្តទាំងតក់ក្រហល់ពេកដែរ៖ ១. និន្នាការនៃការឆ្លងកន្លងមក និងការវ ...

ផ្អាកបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ឥឡូវឱ្យនាំចូលត្រីវៀតណាមវិញ, ខ្លាចអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្មែរក្រ?

ផ្អាកបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ឥឡូវឱ្យនាំចូលត្រីវៀតណាមវិញ, ខ្លាចអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្មែរក្រ?

  អ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក នៅជាជនរងគ្រោះក្នុងវិស័យនេះ ហើយបញ្ហាដដែលៗនៅតែទាន់អាច ដោះស្រាយជូនអ្នកផលិតក្នុងស្រុក ក្នុងបេសកកម្មលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងបង្កើត ការងារជូនអ្នកភូមិ ខណៈដែលភាគីប្រទេសជិតខាងតែងតែយកលេសនេះលេសនោះ ដើម្បី កើបល ...

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់៣ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសល់នៅឆ្នាំ២០២០

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់៣ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសល់នៅឆ្នាំ២០២០

  ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាឆ្នាំលំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជា និងពិភពលោក ជាពិសេសដោយសារ បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។ កាលពីឆ្នាំ២០២០ កន្លងមកកម្ពុជា បានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បានល្អ ប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ការងារ ចំណូល និងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋ ហាក់ដូច ...

ការជួបជុំពីការត្រៀមការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់២០២២

ការជួបជុំពីការត្រៀមការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់២០២២

  នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានធ្វើការជួបជុំជាមួយបេក្ខជនដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២០ អាណត្តិទី៥។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដ ...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំ ប៉ុន្តែគប្បីមានករណីពិសេសណាមួយ ដើម្បីធានាគុណភាពអប់រំ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំ ប៉ុន្តែគប្បីមានករណីពិសេសណាមួយ ដើម្បីធានាគុណភាពអប់រំ

  សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចឱ្យសិស្ស ដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងធម្យមសិក្សាបឋមភូមិ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជាប់ជាស្ថាពរ ចំពោះ "បក្ខជនទាំង ...

ចំណុចសំខាន់ៗដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងទាក់ទង់ ប៣ (ប្រជាធិបតេយ្យ បោះឆ្នោត បក្សនយោបាយ)

ចំណុចសំខាន់ៗដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងទាក់ទង់ ប៣ (ប្រជាធិបតេយ្យ បោះឆ្នោត បក្សនយោបាយ)

  ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ​និងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស។ តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស គណបក្សនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នា តាមរយៈការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំម្តង ដើម្បីទទួលបានអំណាច ...

Close