សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី បរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី បរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជា

  គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការឡើងកម្តៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់កិតិ្តយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើឆាកអន្តរជាតិ។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន យល់ឃើញថា ...

Close