កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា

 

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្សស្ថិតក្នុងភូមិពោងពាង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

របៀបវារៈដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមាន បច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយ របាយការណ៍រីកចម្រើន ការត្រៀមរៀបចំសមាជគបមខេត្ត ការត្រៀមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ សេចក្តីណែនាំអំពីកិច្ចការរដ្ឋបាល ការពិនិត្យលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង យន្តការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ និងការចលនាធនធាន។

កិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោក យ៉េង វីរៈ ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន៕

 

Close