កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី០៦ធ្នូ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី០៦ធ្នូ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគបមថ្ងៃទី០៦ធ្នូ

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្សស្ថិតក្នុងភូមិពោងពាង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

របៀបវារៈដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមាន បច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយ របាយការណ៍រីកចម្រើន ការរៀបចំរបាយការណ៍សកម្មភាព និងហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យទម្រងឯកសាររដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងនាចលនាធនធាន នីតិវិធីចូលជាមាជិកគបម ការផលិតផ្លាកគបម ការរៀបចំសមាជ គបម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តស្វាយរៀង និងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក។

កិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោក យ៉េង វីរៈ ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន៕

Related Articles

Close