គោលនយោបាយ ស៥ របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

គោលនយោបាយ ស៥ របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

គោលនយោបាយ ស៥ របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

គោលនយោបាយ ស៥ របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរួមមាន៖

១. សេដ្ឋកិច្ច និងការងារ៖

* អ្នកជំនាញ ៥,០០០នាក់ ធ្វើការបម្រើកសិករគ្រប់ភូមិ ដើម្បីទទួលបានទឹក ទុន ទីផ្សារ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មល្អ។

* កសិករ សហគ្រាសកែច្នៃ និងក្រុមហ៊ុននាំចេញកសិផល ត្រូវបានគាំទ្រពីរដ្ឋទាំងទុន ទីផ្សារ និងការអនុគ្រោះផ្សេងៗ ពិសេសទទួលបានទុន ដែលមានការប្រាក់ ៥% មួយឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុក។

* រាល់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសធ្វើតែមួយកន្លែង ហើយនៅត្រឹមតែក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងក្រុមហ៊ុនបង្កើតដំបូង ត្រូវបានអនុគ្រោះពន្ធ ៥ឆ្នាំ។ យុវជន យុវនារី បង្កើតសហគ្រាសដោយខ្លួនឯង ទទួលបានទុនចំណងដៃ ៥លានរៀល។

២. សុខាភិបាល៖

* រៀបចំប្រព័ន្ធធានារ៉ាបរងការព្យាបាល និងថែទាំសុខភាពជាសកលសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូប ដោយមានការចូលរួមទ្រទ្រង់ពីប្រជាពលរដ្ឋអាយុ១៨ឆ្នាំ ទៅ៦៥ឆ្នាំ តែ៥០០រៀលក្នុង១ខែ

* រៀបចំឱ្យមានមន្ទីរពេទ្យស្តង់ដារគន្ធបុប្ផា នៅគ្រប់ស្រុក ក្រុង ខណ្ឌ

* តាមរាជធានី ខេត្ត និងលើកស្ទួយសមត្ថភាព ព្រមទាំងគុណតម្លៃគ្រូពេទ្យ

* អនុវត្តឱ្យបាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នូវច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។

. សិក្សាធិការ និងយុវជន៖

* ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនយុវនារី ​នូវប្រាក់កម្ចីចំនួន៥លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ រយៈពេល៥ឆ្នាំសម្រាប់យកទៅបន្តការសិក្សាគ្រប់ជំនាញ និងគ្រប់កម្រិត

* រៀបចំឱ្យមានសាលាមត្តេយ្យល្អយ៉ាងតិច១ម៉ឺនភូមិ

* រៀបចំសាលារដ្ឋឱ្យមានស្តង់ដារ គុណភាពខ្ពស់ជាងសាលាឯកជនចាប់ពីមត្តេយ្យ ដល់សកលវិទ្យាល័យ តាមរយៈការលើកស្ទួយសមត្ថភាព និងគុណតម្លៃគ្រូបង្រៀនក្នុងការបណ្តុះកូនខ្មែរ

៤ សង្គមកិច្ច៖

* ស្ត្រីសម្រាលកូនម្តងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ៥០០០០រៀល

* ចាស់ជរាអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្នាំឡើងទទួលបានឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋចំនួន១៥ម៉ឺនរៀល

* កម្មករកម្មការិនីនៅពេលអត់ការងារធ្វើទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ៥០ភាគរយ​ក្នុងរយៈពេល៥ខែ

៥ សេវាសាធារណៈ និងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ គឺតំណាងរាស្ត្រល្អ មន្ត្រីល្អ និងពលរដ្ឋសកម្ម៕

Related Articles

Close