កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​២៤មករា

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​២៤មករា

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​២៤មករា

គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ បាន​បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ស​ប្តា​ហ៍ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​កណ្តា​ល​របស់​គណ​បក្ស​ស្ថិ​ត​​ក្នុង​ភូមិ​ពោង​ពាង សង្កា​ត់​ភ្នំ​ពេ​ញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ។

រ​បៀ​ប​វា​រៈ​ដែ​ល​បាន​លើ​ក​យ​ក​ម​ក​ពិ​ភា​ក្សា​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​មាន ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ភា​ព​ន​យោ​បាយ រ​បា​យ​កា​រ​ណ៍​រីកចម្រើ​ន ផែន​ការ​រៀ​ប​ចំ​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ​បណ្តា​ល​គបប​ខេត្ត ក្រុង ក្រុម​យុ​វ​ជន យុ​វ​នា​រី ការ​ឆ្លើ​យ​តប​ទៅ​នឹង​លិ​ខិ​តក្រ​​សួ​ង​ម​ហា​ផ្ទៃ ការ​ចុះ​ពង្រឹ​ង​គ​ប​ម​ខេ​ត្ត​បា​ត់​ដំ​ប​ង​ ការ​ត្រៀ​ម​រៀ​ប​ចំ​ក្រុ​ម​ការ​ងា​រ​គ​ប​ម​កំ​ព​ង់​ចា​ម ពោ​ធិ​សា​ត់​​។

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​គឺ​ធ្វើ​ឡើ​ង​ក្រោ​ម​កា​រ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួ​ល​ពី​លោ​ក យ៉េង​ វី​រៈ​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​លដ្ឋា​ន និង​​ជា​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​៕

 

Close