កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ

គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ​ គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ បាន​បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីបណ្តឹង និងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើនៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​កណ្តា​ល​របស់​គណ​បក្ស​ស្ថិ​ត​​ក្នុង​ភូមិ​ពោង​ពាង សង្កា​ត់​ភ្នំ​ពេ​ញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ។

រ​បៀ​ប​វា​រៈ​ដែ​ល​បាន​លើ​ក​យ​ក​ម​ក​ពិ​ភា​ក្សា​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​មានណែនាំសមាជិកថ្មី បច្ចុប្បន្នភាពដែលទាក់ទងនឹងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ ពិនិត្យ និងយល់ព្រមរបាយការណ៍ ពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីបណ្តឹង និងដែនសមត្ថកិច្ចគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ និងផែនការសម្រាប់គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ។

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​គឺ​ធ្វើ​ឡើ​ង​ក្រោ​ម​កា​រ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួ​ល​ពី​លោ​កស្រី ប្រុក វ៉ាន្នី​ ប្រ​ធា​នគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​លដ្ឋា​ន៕

 

Close