កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​០១កុ​ម្ភៈ

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​០១កុ​ម្ភៈ

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​០១កុ​ម្ភៈ

គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កុ​ម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ បាន​បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ស​ប្តា​ហ៍ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​កណ្តា​ល​របស់​គណ​បក្ស​ស្ថិ​ត​​ក្នុង​ភូមិ​ពោង​ពាង សង្កា​ត់​ភ្នំ​ពេ​ញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ។

រ​បៀ​ប​វា​រៈ​ដែ​ល​បាន​លើ​ក​យ​ក​ម​ក​ពិ​ភា​ក្សា​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​មាន ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ភា​ព​ន​យោ​បាយ របា​យ​កា​រ​ណ៍​រីកចម្រើ​ន ការ​ត្រៀ​ម​រៀ​ប​ចំ​កា​រ​បោះ​ជំ​រំ​យុ​វ​ជ​ន ​និ​ង​ស្តី្រ​គបម ម​តិ​យោ​ប​ល់​លើ​វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​គ្រូ​ប​ង្គោ​ល កា​រ​ព​ង្រឹ​ង និ​ង​ព​ង្រី​ក​កា​រ​ងា​រ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​រប​ស់​គបម ការ​ត្រៀ​ម​ដំ​ណើ​រ​កា​រនៃការផ្សាយតាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​រប​ស់​គបម និងស្ថា​ន​ភា​ព​ហិ​រ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ​ និ​ង​ច​ល​នា​ធ​ន​ធា​ន​។

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​គឺ​ធ្វើ​ឡើ​ង​ក្រោ​ម​កា​រ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួ​ល​ពី​លោ​ក យ៉េង​ វី​រៈ​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​លដ្ឋា​ន និង​​ជា​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​៕

Close