កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​១៤កុ​ម្ភៈ

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​១៤កុ​ម្ភៈ

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​១៤កុ​ម្ភៈ

គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កុ​ម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ បាន​បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ស​ប្តា​ហ៍ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​កណ្តា​ល​របស់​គណ​បក្ស​ស្ថិ​ត​​ក្នុង​ភូមិ​ពោង​ពាង សង្កា​ត់​ភ្នំ​ពេ​ញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ។

រ​បៀ​ប​វា​រៈ​ដែ​ល​បាន​លើ​ក​យ​ក​ម​ក​ពិ​ភា​ក្សា​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​មាន ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ភា​ព​ន​យោ​បាយ របា​យ​កា​រ​ណ៍​រីកចម្រើ​ន ការពិនិត្យ និងសម្រេចអំពីគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ដំណើរការក្រុមការងារ និងគបប រាជធានី/ខេត្ត ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនគបម ការត្រៀមរៀបចំសមាជគបមរាជធានីភ្នំពេញ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក (២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨) កិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ការសម្រេចលើតួនាទីអគ្គលេខាធិការរង និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការចលនាធនធាន​។

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​ គឺ​ធ្វើ​ឡើ​ង​ក្រោ​ម​កា​រ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួ​ល​ពី​លោ​ក យ៉េង​ វី​រៈ​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​លដ្ឋា​ន និង​​ជា​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​៕

Close