សេចក្តីថ្លែងការណ៍៖ ជំហររបស់ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) ទាក់ទងនឹងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ២០១៨

សេចក្តីថ្លែងការណ៍៖ ជំហររបស់ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) ទាក់ទងនឹងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ២០១៨

នៅថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់ អាណត្តិ​ទី៦។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) បាន​នឹង​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ ​ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​​ការបោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខាងមុខនេះ។ ប៉ុន្តែ គបម ក៏​​អាចដក​ខ្លួន​ចេញ​ពីការ​ចូលរួមការ​បោះ​ឆ្នោត​វិញ ​ក្នុង​ករណីលក្ខខណ្ឌ​​ដូចខាងក្រោម​នេះមិនត្រូវបានបំពេញ៖

១. ​គ្មានការរំខានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដូចជា ការលើកស្លាក ការជួបជុំសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រ

២. មិនមានការ​គំរាមកំហែង​ក្រោមរូបភាពផ្សេងៗ ដល់បេក្ខជន សកម្មជន និងអ្នកគាំទ្រ

៣. សេរីភាពប្រកបដោយ​យុត្តិធម៌​ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពី​គណបក្សតាម​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្សេងៗ

៤. មានការផ្តល់សិទ្ធិ និងសេរីភាព​ពេញលេញដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បី​បានចូល​រួមពេញលេញ ទាំងមុនពេលបោះឆ្នោត អំឡុងពេលបោះឆ្នោត និង​ក្រោយពេលបោះ​ឆ្នោត។

គបម យល់ឃើញថា មានតែការបោះ​ឆ្នោតប្រកបដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ទេ ដែល​អាច​ផ្តល់​ឱកាសឲ្យ​​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​គ្រប់​​និន្នាការ​នយោបាយ ​ចូល​រួម​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ​ក្នុង​ការ​កសាង​​ជាតិ​ខ្មែរ ប្រកបដោយសន្តិភាព ​សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង​មាន​អធិបតេយ្យភាព​ពេញលេញ។

Close