លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ ៖ កម្ពុជាពុំទាន់មានភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេ

លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ ៖ កម្ពុជាពុំទាន់មានភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេ

 

នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយក គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ថ្លែងថា កម្ពុជាពុំទាន់មានភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេ។

សូមចុចដើម្បីទស្សនាវីដេអូ

Close