ផែនការ ហូ ជីមិញ៖ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពាននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិន វៀតណាមត្រូវគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងឡាវ

ផែនការ ហូ ជីមិញ៖ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពាននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិន វៀតណាមត្រូវគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងឡាវ

រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ វៀតណាមតែងទទួលរងការឈ្លានពាននិងកៀបសង្កត់ពីចិន។ អ្នកដឹកនាំវៀតណាមគ្រប់ជំនាន់តែងប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពពីចិន។ ហូ ជីមិញ អ្នកដឹកនាំវៀតណាមដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងមុតស្រួចដឹងច្បាស់ថា ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិន វៀតណាមត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកខ្លួន គឺត្រូវគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងឡាវ។ គាត់បានបញ្ជ្រាបក្តីស្រមៃរបស់គាត់ទៅដល់កម្មាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាម។

ដើម្បីសម្រេចក្តីក្តីស្រមៃនេះ អ៊ំ ហូ បានបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ ១៩៣០។ ក្រោយមកនៅទសវត្ស ១៩៥០ គាត់បានបញ្ជូន សុឹង ង៉ុកមិញ ឱ្យមកដឹកនាំចលនាបដិវត្តន៍នៅកម្ពុជា ដើម្បីត្រៀមរៀបចំបង្កើតក្រុមនិងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាទៅអនាគត។ នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកក្តីស្រមៃនេះ វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលធ្លាប់ចាត់ទុកវៀតណាមជាសត្រូវសួរពូជ ទៅជាអ្នកមានគុណតាមរយៈថ្ងៃរំដោះ ៧មករា ១៩៧៩។

សំណួរសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរគឺថា តើយើងចង់រក្សាការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរដែរឬទេ?
យើងត្រូវដឹងថា បើយើងជាខ្មែរគ្មានសមត្ថភាពរៀបរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងនយោបាយខ្មែរទេ គេរៀបជំនួសយើងហើយ ហើយយើងនឹងរាបដូចខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹង។

ហូ ជីមិញ ធ្វើបែបនេះពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ជាតិវៀតណាម និងលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិវៀតណាម។
តើយើងជាខ្មែរចេះស្រឡាញ់ជាតិដែរឬទេ?

បើស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើង ហើយជួយចូលរួមរៀបទាំងអស់គ្នា។

Close