សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំប៉ក់ញ៉ៃ នឹងរៀបចំសមាជ

សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំប៉ក់ញ៉ៃ នឹងរៀបចំសមាជ

សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំប៉ក់ញ៉ៃ នឹងរៀបចំសមាជ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន មានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ-អន្តរជាតិ ឱ្យបានជ្រាបថា សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃុំប៉ក់ញ៉ៃ នឹងរៀបចំសមាជ ក្នុងគោលបំណង៖

១. អនុម័តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានឃុំប៉ក់ញ៉ៃ និង
២. បោះឆ្នោតជ្រើសរើស គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គបមឃុំប៉ក់ញ៉ៃ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក
អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិឡំ ឃុំប៉ក់ញ៉ៃ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី។

សូមបញ្ជាក់ថា ឃុំប៉ក់ញ៉ៃ គឺឃុំដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តភូមិភាគឦសាន្ត នៃប្រទេស ដែលសមាជិក មូលដ្ឋានរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានរៀបចំឡើង ក្នុងចំណោមឃុំទាំង១៥ ដែលបានធ្វើ សមាជរួច ហើយឃុំប៉ក់ញ៉ៃនឹងក្លាយទៅជាឃុំទី១៦។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ អញ្ជើញចូលរួមតាមការគួរ។

បញ្ជាក់៖ បើអស់លោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ-អន្តជាតិ មានចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការចូលរួមយក ព័ត៌មានសូមទាក់ទងតាមរយៈ លោក អាន វិចិត្រ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៥១ ៥៦ ៥៧។

Related Articles

Close