លោក យ៉េង វីរៈ ប្តេជ្ញាដឹកនាំបក្សមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែរឹងមាំ

លោក យ៉េង វីរៈ ប្តេជ្ញាដឹកនាំបក្សមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែរឹងមាំ

អង្គសមាជគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី២៧ សីហា បានលើដៃបោះឆ្នោតឲ្យលោកយ៉េង វីរៈ ធ្វើជាប្រធានគណបក្សបន្ត។លោកយ៉េង វីរៈ បានបញ្ជាក់ថា លោកមានទឹកចិត្តកាន់តែច្រើនក្រោយមានការគាំទ្រពីសមាជិក ហើយលោកប្តេជ្ញាថា នឹងដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅរបស់បក្ស។

សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកយ៉េង វីរៈ ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ជាមួយវិទ្យុវាយោ

Related Articles

Close