គបម រៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តរតនគិរី

គបម រៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តរតនគិរី

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានរៀបចំសមាជបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តរតនគិរី ដែលសម័យនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកយ៉េង វីរៈ ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេ ...

គបម រៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ

គបម រៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានរៀបចំសមាជបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលំដាប់លេខរៀងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលភ្នំពេញ ដែលសម័យនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកយ៉េង វីរៈ ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូ ...

ការអនុវត្តគោលការណ៍សមាជិកាធិបតេយ្យ របស់ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ២០១៨ (១៣ មីនា ២០១៨)

ការអនុវត្តគោលការណ៍សមាជិកាធិបតេយ្យ របស់ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ២០១៨ (១៣ មីនា ២០១៨)

  គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ប្រកាន់យកគោលការណ៍សំខាន់មួយ គឺសមាជិកាធិបតេយ្យ និងធ្វើប្រជាធិបតេយ្យពីក្រោមមកលើ។ ក្នុងន័យ សមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋាន ឬសមាជិក តាម រាជធានី ខេត្ត មានសិទ្ធិអំណាច ចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗរបស់គណបក្ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គបម រាជធានី-ខេត្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គបម រាជធានី-ខេត្ត

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកិច្ចការរដ្ឋបាល ទៅដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សស្ថិតនៅ ...

GDP to focus on government efficiency

GDP to focus on government efficiency

The Grassroots Democracy Party yesterday suggested taking a pin to Cambodia’s inflated bureaucracy, saying it would campaign on a proposal to reduce the number of ministries from 23 to just 15 in order to improve efficiency and cut wastef ...

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន មានគោល​នយោបាយ​កាត់​បន្ថយ​ក្រសួង​រដ្ឋយ៉ាង​ច្រើន​ត្រឹម​១៥​

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន មានគោល​នយោបាយ​កាត់​បន្ថយ​ក្រសួង​រដ្ឋយ៉ាង​ច្រើន​ត្រឹម​១៥​

ភ្នំ​ពេញៈ គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន (GDP) ដែលត្រៀម​ចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ឆ្នាំ​ ២០១៨ ​នេះ​ ​អះអាងថា​ គោលនយោបាយ​របស់ខ្លួន ​គឺ​កាត់បន្ថយ​ក្រសួង​របស់​រដ្ឋ​ មក​ត្រឹម​យ៉ាងច្រើន១៥ ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដើម្បី​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការចំណា ...

Close