កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក គបម ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា ២០១៩

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក គបម ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា ២០១៩

 

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ គណៈកម្មាធិការនាយកទី១ នៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានបើកកិច្ចប្រជុំ ក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកទី១ ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើដំណើរការរីកចម្រើនរបស់គណបក្ស។

របៀបវារៈដែលបានលើកយកមកពិភាក្សានាថ្ងៃនេះមាន ១. បច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយទូទៅនៅកម្ពុជា ២. សកម្មភាពតាមរាជធានី/ខេត្ត ៣. របាយការណ៍រីកចម្រើនតាមរាជធានី/ខេត្ត។ ក្នុងនោះអង្គប្រជុំក៏បានលើកឡើងពីរបៀបវារៈសំខាន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត មកពិភាគ្សាផងដែរ។

 

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូតសៀវភៅបៃតងដែលនិយាយពីគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

Close