គោលនយោបាយ គ្រូកសិកម្មល្អ កសិករល្អ សហគមន៍ល្អ

គោលនយោបាយ គ្រូកសិកម្មល្អ កសិករល្អ សហគមន៍ល្អ

  កសិកម្ម គឺជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពល ក្នុងការជួយជម្រុញទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល ប៉ុន្តែវិស័យនេះ ក៏ត្រូវមានការគាំទ្រជាចាំបាច់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្ម ដែលធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកសិករមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតឱ្យបានទិន្នផលច្រើន និងមានប ...

មេរៀនពីការបិទខ្ទប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ និងផលប៉ះពាល់ឲ្យល្អប្រសើរ

មេរៀនពីការបិទខ្ទប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ និងផលប៉ះពាល់ឲ្យល្អប្រសើរ

  គិតត្រឹមពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មុនបិទខ្ទប់អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩៖ ២៧៤១នាក់ (មធ្យម ១៩៦នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ) ក្រោយបិទខ្ទប់អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩៖ ១១០៨១ (មធ្យម ៦០១នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ) ការឆ្លងកូវីដ១៩ក្រោយអនុវត្តវិធ ...

អគ្គិសនីកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

អគ្គិសនីកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

  អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ(របស់រដ្ឋ)ផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល់សេវាអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិកូវីដ-១៩ អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជន។ ចំនួនអតិថិជនរបស់អគ្គិសនីក ...

ពេលវេលាមកដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឱ្យមានថវិកាជាតិជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

ពេលវេលាមកដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឱ្យមានថវិកាជាតិជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

  សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល ដូចជាកម្ពុជា យើងមានថវិកាជាតិ និងទុនបំរុងជាតិ ដែលបានមកពីការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ និងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ គណបក្សកាន់អំណាចដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបានសិទ្ធិអំណាច និងកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រមូល ចាត់ចែង និងប្រើប្ ...

គបម សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា

គបម សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា

  ក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ-១៩ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គបម សូមបញ្ជាក់អំពីជំហរ និងគោលនយោបាយដែលជំរុញឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបំពេញតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការធានាឱ្យកម ...

៣០ មេសា ជាថ្ងៃវៀតណាមត្រូវរំឭកគុណខ្មែរ

៣០ មេសា ជាថ្ងៃវៀតណាមត្រូវរំឭកគុណខ្មែរ

  ៣០ មេសា ១៩៧៥ វៀតណាមត្រូវបានបង្រួមបង្រួមស្ថាពរ វៀតណាមគួរតែរំឭកគុណដល់ខ្មែរដែរ ចំពោះព្រឹត្តការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ ប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយ ប្រាប់ថាថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ១៩៧៥ ទីក្រុងសៃហ្គន និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត ...

GDP៖ រាជរដ្ឋាភិបាល គួរត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកខ្លាំង

GDP៖ រាជរដ្ឋាភិបាល គួរត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកខ្លាំង

  ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កំពុងតែបន្តកើនឡើង ដែលកំពុងនាំមកនូវហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ដល់បញ្ហាសុខភាព សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) យល់ឃើញថា បើស្ថានភាពនៅ ...

Close