របៀបគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩បាន ដោយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

របៀបគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩បាន ដោយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

  ការវិវឌ្ឍនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-១៩ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ នាំបង្កឱ្យមាន ការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាល រដ្ឋបាល និងច្បាប់ សម្រាប់ គ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ ...

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គាំទ្រចំពោះការធ្វើតេស្តរហ័ស ដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គាំទ្រចំពោះការធ្វើតេស្តរហ័ស ដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ

  គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សាទរ និងគាំទ្រ ចំពោះការធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រង និងឆាប់បញ្ចប់បញ្ហាកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា។ ក្រសួងសុខាភិបាលទើបចាប់ផ្តើមសម្រេចការធ្វើតេស្តរហ័សដែលនាំឲ្យយើងអាចរកឃើញអ្នកឆ្លងបានលឿនដែលងាយស្រួលក្នុងក ...

វិធានការបិទខ្ទប់ក្រុងត្រូវតែផ្សាភ្ជាប់ជាមួយវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងជូនប្រជាជន ទើបបានជោគជ័យ

វិធានការបិទខ្ទប់ក្រុងត្រូវតែផ្សាភ្ជាប់ជាមួយវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងជូនប្រជាជន ទើបបានជោគជ័យ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន សង្កេតឃើញថាវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅហាក់ដូចជាមិនបានផ្សាភ្ជាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយវិធានការផ្គត់ផ្គង់ និងបែងចែកស្បៀង។  - អ្នកដឹកស្បៀងចូលទីក្រុងមានបញ្ហាទាក់ទងលិខិតស្នាមរដ្ឋបាល - អ ...

យុទ្ធសាស្ត្រ គបម និងរចនាសម្ព័ន្ធការងារទប់ទល់ជាមួយកូវីដ១៩

យុទ្ធសាស្ត្រ គបម និងរចនាសម្ព័ន្ធការងារទប់ទល់ជាមួយកូវីដ១៩

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន(គបម) យល់ថា ការដឹកនាំប្រទេសដើម្បីទប់ទល់កូវីដ១៩ គឺត្រូវការមេដឹកនាំ កម្លាំងប្រយុទ្ធ៤ក្រុមសំខាន់ និងក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ ដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាក់ទងការសម្រេចចិត្ត និងសម្របសម្រួលវិធាន ...

១៧ មេសា មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការប្រកួតប្រជែងនាំមកនូវភាពសម្បូរសប្បាយជូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា

១៧ មេសា មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការប្រកួតប្រជែងនាំមកនូវភាពសម្បូរសប្បាយជូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា

មេរៀននយោបាយខ្មែរក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋកន្លងមក ជាពិសេសទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដែលនាំឱ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចុះក្នុងយុគសម័យខ្មៅងងឹតបំផុត។ មានទិដ្ឋភាព ៣ ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូប ត្រូវឈ្វេងយល់ និងរៀបចំគន្លងថ្មីសម្រា ...

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងក្នុងបិទខ្ទប់រាជធានី-ខេត្ត

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងក្នុងបិទខ្ទប់រាជធានី-ខេត្ត

  ការសម្រេចចិត្តបិទខ្ទប់ (Lockdown) រាជធានីភ្នំពេញ ឬខេត្តមួយចំនួន ឬប្រទេសទាំងមូល បើឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ ខាងក្រោមនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកសម្រេចចិត្តមានពេលគ្រប់គ្រាន់ និងមិនសម្រេចចិត្តទាំងតក់ក្រហល់ពេកដែរ៖ ១. និន្នាការនៃការឆ្លងកន្លងមក និងការវ ...

Close