ការឃ្លាំមើល និងផ្តល់យោបល់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមគោលការណ៍ «ប៤»

ការឃ្លាំមើល និងផ្តល់យោបល់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមគោលការណ៍ «ប៤»

  គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) បានកំពុងតាមឃ្លាំមើល និងផ្តល់យោបល់លើការដឹកនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្តោតលើ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ តាមគោលការណ៍ «ប៤» គឺបន្ត បន្ថែម បន្ថយ និងបញ្ឈប់។ ១. បន្ត៖ អ្វី ដែលល្អ ...

ទស្សនគបម ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងតិចតែបានចំណេញច្រើន

ទស្សនគបម ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងតិចតែបានចំណេញច្រើន

  ការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងនាំមកនូវវិបត្តិកាន់តែធំសម្រាប់កម្ពុជា ទាំងអសន្នរោគ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែយើងអាចនៅគ្រប់គ្រងសភាពការ ជាពិសេសការពារកុំឱ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត នៅពេលខាងមុខ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង ...

ការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋទប់ទល់កូវីដ-១៩

ការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋទប់ទល់កូវីដ-១៩

  ក្នុងពេលប្រទេសជាតិ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញជួបកូវីដ-១៩ និងវិធានការបិទខ្ទប់ តើក្រសួងសំខាន់ៗ និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានបំពេញការងារខ្លួនបានល្អយ៉ាងណាដែរ ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហា ជាពិសេសបញ្ហាស្បៀងអាហារ? ១. ក្រសួងកសិកម្មបានធ្វ ...

គបម ស៊ូដើរយឺតលើវិថីនយោបាយថ្មី

គបម ស៊ូដើរយឺតលើវិថីនយោបាយថ្មី

  ជាធម្មតា នៅក្នុងសង្គមនយោបាយខ្មែរ មានរឿង២ប្រការដែលងាយនឹងចាប់យកចំណាប់អារម្មណ៍ និងប្រជាប្រិយភាពពីមហាជន។ រឿងទី១ គឺបណ្តុះកំហឹងស្អប់ខ្ពើមនឹងយួន (វៀតណាម) និងរឿងទី២ គឺការវាយប្រហារបែបបុគ្គលទៅលើលោក ហ៊ុន សែន(នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា)។ គណប ...

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីជោគជ័យលើកូវីដ-១៩

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីជោគជ័យលើកូវីដ-១៩

  ដើម្បីឱ្យកម្ពុជា ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកូវីដ-១៩ ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយ។ ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មានដូចជា៖ ១. ការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។ ២. ការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តវិ ...

វិបត្តិកូវីដ១៩៖ តួនាទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលបិទខ្ទប់ដែនដី

វិបត្តិកូវីដ១៩៖ តួនាទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលបិទខ្ទប់ដែនដី

  ក្នុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ យើងសង្កេតឃើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ចេញធ្វើសកម្មភាព លក់ស្បៀង មានដូចជា មី និងអង្ករផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃថោក។ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) យល់ថា នេះមិនមែនជា តួនាទីសំខាន់របស់ ...

ការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ បានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

ការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ បានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

  ទាក់ទងការគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ នៅរាជធានី-ខេត្ត ចំនួនអ្នកឆ្លងមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន (គបម) យល់ឃើញថា រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ មានតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាក់ទងអ្នកឆ្លង ...

Close