គ ប ម ខេត្តកណ្តាលពន្លឿនលើកស្លាកតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោត​

គ ប ម ខេត្តកណ្តាលពន្លឿនលើកស្លាកតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោត​

ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន​ខេត្តកណ្តាល ដាក់ចេញផែនការលើកស្លាកនៅតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ៗ និងទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិយមកណ្តាល ផ្សះផ្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។​ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ក្រ ...

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​១៦ឧសភា

កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​តិ​បត្តិ​គបម​ថ្ងៃ​ទី​១៦ឧសភា

គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​មូ​ល​ដ្ឋា​ន នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ បាន​បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ស​ប្តា​ហ៍ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​កណ្តា​ល​របស់​គណ​បក្ស​ស្ថិ​ត​​ក្នុង​ភូមិ​ពោង​ពាយ សង្កា​ត់​ភ្នំ​ពេ​ញ​ថ្មី ខណ្ឌ​ ...

Close