ឧបត្ថម្ភ

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះការចូលរួមឧបត្ថម្ភរបស់ជនរួមជាតិក្នុង និងក្រៅប្រទេស ក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិតេយ្យ ពិតប្រាកដមួយលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នា។

បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភកិច្ចការងាររបស់ គបម សូមមេត្តាផ្ញើមកកាន់ អាស័យដ្ឋាន ខាងក្រោមនេះ៖

 

GDP Bank Account

 

 

Close